پاسخ :

خوش بحال کسی که فکر کند آخرین رجبش است. شیطان عمر شما را منبسط نشان می دهد. شیطان کاری می کند رجب را رجب آخر نبینی!
مرگ را باور کنید تا رجب تان بهتر می شود….
چطور می شود بعضی ها هر سال بهتر می شوند؟ مرگ را باور کرده اند.
ماه مغفرت و استغفار است. دروازه رمضان است، رجبی درست است که موفق به طلب استغفار در آن شویم.
همه در معرض گناهیم. بیچارگی ما از گناه است. این طبیعت ویران، این وجدان نا آرام و اینکه روح ما، گناه را پس نمی زند از گناه است.
این ماه رأسش استغفار است.
استغفار به لسان شروع می شود….تا برسد به جبران گناهان که گوشت گناه را آب کنی. همانقدر که از گناه لذت بردی باید سختی بکشی، برای نماز شب از رختخواب جدا شوی و جبران کنی.
اینکه تا دست به قنوت برمیداری دهان دره می کنی و در نماز حواست پرت است، از گناه است.
استغفار گوشت آب کردن؛ روزه بگیری.
استغفار مرارت؛ به خودت سختی بدی. لذت گناه را به اندازه اش با مرارت جبران کنی.
جوان!، برگرد! هیچ گناهکاری را پیدا نمی کنی که آخر عمر نگوید اشتباه کردم.
ندامت؛ تا می توانی کار و فکری کن که احساس پشیمانی کنی.
زیارت علی بن موسی الرضا علیه السلام در این ماه توصیه شده و همچنین عمره.
خدایا بنده بد كرد، تو ببخش.
پیش خدا اقرار کنید، اقرار، اقرار….

ما را در فضای مجازی دنبال کنید
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای موسسه لسان صدق محفوظ است