پاسخ :


در حدیث می فرماید وقتی مکرر یک دعایی می کنی و مستجاب نمی شود ، از دچار یأس و ناامیدی شدن بترس؛ زیرا خدا بعضی وقت ها دعای تو را به تأخیر می اندازد، چون می خواهد بیشتر به تو بدهد.
تعبیر خیلی عجیب است ، می گویند “خدا ناله تو را درِ خانه اش خیلی دوست دارد” برای همین استجابت را طول می دهد.
تعبیر حقیر این است: خدا می داند که تو جای دیگر این گونه صدایش نمی کنی؛ چون الآن مشکل داری این قدر قشنگ با خدا حرف می زنی به همین جهت یک مقدار طول می دهد. با این که اجابت هم شده ، حواله هم داده اند، به همان دعای اوّل هم اجابت کرده است.
:small_blue_diamond: لهذا دعایی که می کنید یا همان لحظه اول اجابت می شود، یا دعای اوّل اجابت نشده چون به صلاحت نبوده است ، در عوضش می گویند یک چیز دیگری به او بدهید .
غیر مؤمن و کسی که خدا قرار نیست نجاتش دهد، درِ خانه خدا دعا می کند و خدا می گوید بعضی از نیازهای مادّی اش را حل کنید ، یک مقدار طول عمر به او بدهید ، تا او فردای قیامت از ما طلبکار نشود.
دعا هیچ وقت گم نمی شود .

ما را در فضای مجازی دنبال کنید
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای موسسه لسان صدق محفوظ است