خصلت های نهی شده

امام صادق(علیه السلام) از پدرانش(ع)، از امیرالمومنین(ع) نقل کردند که رسول الله(ص) فرمودند: ای امت، خداوند بیست چهار خصلت را برای شما نپسندید و شما را نهی فرمود:

بازی در حال نماز
در اثر بازی کردن و انجام کار بیهوده، ثواب نماز کم می‌شود و حضور قلب از بین می‌رود. در نماز باید خشوع داشته باشیم. خشوع افتادگی و عدم حرکت بدن است.

منت گذاری در صدقه
هر عملی با رعایت کردن آداب مخصوص خود زیباتر می‌شود. یکی از آداب صدقه عدم منت‌گذاری است. خداوند منت گذاشتن در صدقه را دوست ندارد. منت سنگین کردن اثر لطف بر دیگران است. منت گذاشتن، صدقه را باطل می‌کند.

خندیدن در قبرستان
قبرستان محل هوشیاری است. ترس‌ها، هیجان‌ها، افراط‌ها و تفریط‌ها و منشا همه بدبختی‌ها فراموش کردن یاد خداست. قبرستان محلی است که خوشحالی‌های اضافی و ناراحتی‌های بی‌مورد را از بین می‌برد. قبرستان مکانی برای ذکر است و خندیدن در این مکان، باعث قساوت قلب می‌شود. بدترین کار این است که اماکنی را که برای ذکر ساخته شده، از حالت ذکر آن‌ها خارج کنیم.

سرک کشیدن در خانه های مردم
سرکشی و سرک کشیدن نهی شده است و سفارش شده که انسان باید هنگام عبور از کنار خانه مردم، سر به زیر باشد.

حرف زدن بعد از نماز عشا
دو معنا شده، صحبت بعد از تعقیبات نماز عشا، و یکی شب قالی؛ یعنی بعضی افراد روزشان شب شروع می‌شود.

رفتن به حمام‌های عمومی بدون پوشش
اگر جایی باشد که کشف عورت باشد قطعا حرام است.

سخن گفتن بین اذان و اقامه نماز صبح تا آخر نماز
اذان و اقامه زمان آمادگی برای نماز است. آداب مسجد است که مسجد را مقدس می کند. تا اذان می‌گویند باید سکوت برقرار شود.

سفر دریایی در طوفان

خوابیدن در بالای بام که دیوار ندارد. فرمودند: کسی که روی بام بدون دیوار بخوابد ایمنی ندارد.
بعضی تعبیر مصداقی می‌کنند، یعنی خود را در معرض خطر قرار دادن، جایز نیست. امان‌های الهی در گرو منطق طبیعی است.

تنها در خانه خوابیدن
در روایات تنها خوابیدن بسیار نهی شده‌ است. می‌گویند اتاق هم معنا شده و اگر در اتاق می‌خوابد، در اتاق را باز بگذارد.

از بیمار جذامی هنگام سخن گفتن به اندازه یک ذراع فاصله بگیرد. فرمودند از جذامی فرار کن آنگونه که از شیر فرار می کنی.
یعنی خطر بیماری جذام مثل خطر شیر درنده است.

بول کردن در آب نهر
بعضی گفته‌اند در آب اهلی هست. آب اهل دارد و وارد خانه‌هایی می‌شود.

بول کردن زیر درخت میوه

ایستاده کفش پوشیدن

ما را در فضای مجازی دنبال کنید
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای موسسه لسان صدق محفوظ است