کیفیت خاصی برای جلوس در هنگام تشهد و سلام واجب نیست. مستحب است که رو ران پای چپ بنشیند و پای راست را روی پای چپ بگذارد.

یکی از مشکلاتی که امروزه بشریت به آن گرفتار شده است، تائید و یا مردود خواندن گزاره‌های دین با مفاهیم علمی توسط جریان الحاد است. علم سابقا می‌گفت “در کنار هر چیزی که می‌دانیم، هزار نمی‌دانیم وجود دارد که ما ارتباط آن ها را نمی‌فهمیم.” اما امروزه جریان الحاد، علم را در مقابله با دین قرار می‌دهد و ندانسته‌های علمی را انکار می‌کند.

پایه جریان الحاد همین انکار ندانسته‌هاست، جریان الحاد می‌گوید آن دسته از گزاره‌های انبیا را که علم تایید نکرده را نمی‌پذیریم.

از مسایلی که در بین جامعه کمرنگ شده است، اهتمام به مستحبات است. کمرنگ شدن این مسائل به دلیل این است که جریان الحاد توانست آن چه را که نفهمیده است را رد کند. این جریان با دین ستیز دارد و با دیندارها مخالف است؛ ما هم مراقب باشیم در گزاره‌های جزیی با آن‌ها همراهی نکنیم.

متاسفانه آداب و سنن و مستحبات و مکروهات، کم‌کم در حال فراموشی هستند. متاسفانه جامعه متدینین هم نسبت به خیلی از مستحبات به دلیل این که علم آن ها را تایید نکرده است، بیگانه شده است. نباید دین را با ادبیات اومانیستی خواند و الحادی فکر کرد.

اگر امروز کسی بخواهد حجاب کامل داشته باشد، می شود داعش، اگر کسی بخواهد خانه‌داری را آن گونه که اسلام تعریف کرده است دنبال کند، می‌شود متحجر عقب مانده، اوج تأسف این جاست که این الفاظ را متدینن نسبت می‌دهند. در آخرالزمان سخت‌ترین کار دینداری است، دینداران را تمسخر می‌کنند.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای موسسه لسان صدق محفوظ است