تاریخ تکرار مکررات است

شرکت در انتخابات تکلیف است

ناامیدی

ما را در فضای مجازی دنبال کنید
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای موسسه لسان صدق محفوظ است