پاسخ :

ریشه تمام رفتارهای انسان اعتقادات است و تصحیح_زیربناهای_فکری و اعتقادی مقدم به تصحیح رفتارهای عملی است؛ ایجاد پشتوانه عقلی و فکری در انسان اولویت دارد.
در روایات به علم و دانش بسیار سفارش شده است. تا آنجا که می فرمایند “مداد العلما افضل من دما الشهدا” و بیش از پانصد آیه قرآن به نوعی مدح علم و آگاهی است.
ریشه بسیاری از گرفتاری های ما جهل است.
نکته دیگر آنکه اسلام ارزش علوم را یکسان ندیده است؛ علمی که نداشتن آن جهل است و کسی که آن را ندارد جاهل محسوب می شود از نظر اسلام سه دسته است:
اصول عقاید
علم اخلاق
احکام عملی
جوانان! کاری کنید که بیشتر از لحاظ فکری جلو بروید. گرفتاری های بشر از جهل و ندانستن است.
اما در روایات آمده است “أوّل العلم معرفة الجبّار” در اینجا “اوّل” به معنای نقطه شروع نیست، بلکه معنی اساس و ریشه می دهد؛ معرفت_الله اساس علم است، یعنی همه چیز به آن بستگی دارد.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای موسسه لسان صدق محفوظ است