انسان برای بیشتر و بهتر عمل کردن در عالم، محتاج به ابزار و کمک است. با عون الهی هر سختی‌ آسان و هر غیر ممکنی ممکن می شود. انسان ضعیفِ قوی است؛ ضعیف است، چون به تنهایی نمی تواند کاری انجام دهد و قوی است، چون ابزار و لوازمش را به او داده اند. یکی از ابزار های استعانت انسان دعا است، با دعا از خدا کمک بگیرید.

یکی دیگر از ابزارهای استعانت استخاره است. خداوند فرموده تلاشت را انجام بده، فکرهایت را کن، اگر مردد شدی از من طلب خیر کن، من کمکت می کنم. چند نوع استخاره داریم؛ یک نوعش هم این است که با چند مومن مشورت کن اما به نیت استخاره از خدا. خدا بسیاری از اوقات جز از طریق مومن با ما حرف نمی زند. مومن به درجات ایمانش، باب الله است. لذا خیلی از استعانت های الهی از طریق مومنین است.

عون و کمک بعدی صبر است. در روایت آمده است: «الصَبرُ عونٌ عَلی کُلِ امر». صبر بزرگترین کمک برای غلبه بر مشکلات زمان است. با صبر بسیاری از خطرها تبدیل به فرصت می شود و با بی صبری بسیاری از فرصت ها به تهدید تبدیل می شود. به عنوان مثال قناعت بهترین چیز برای لذت در دنیا و برعکس، میدان دادن به طمع بزرگترین ظرفیت برای قدرت یافتن ابلیس است.

نوع دیگر از کمک های الهی، عون مومن است. میدان های اصلی آن همسر، همراه و رفیق و همسایه هستند. در روایت است که وقتی پیامبر (ص) از امیرالمومنین (ع) پرسیدند که همسرت را چگونه یافتی؟ امیرالمومنین (ع) جواب دادند: «نعم العون علی طاعة الله». هر کسی که همسرش را در دینداری و کار برای خدا کمک کند در کار او شریک است. در روایات زنانی عمال الله گفته شده اند که از همسرانشان کاری که در توانشان نیست نخواهند.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای موسسه لسان صدق محفوظ است