همدلی، یک نیاز طبیعی بشر است. همدلی و دوستی منشاء امید است. آن کسی که می‌تواند تاثیر مستقیم بر انگیزه‌های ما داشته باشد و انگیزه‌های ما را از ضعیف به مثبت و از کم به زیاد سوق دهد، دوست و رفیق است.

دوستی در عمل باید برنامه داشته باشد. دوستی حقوقی دارد که پایه این حقوق همان محبت قلبی است.

پیامبر(ص) فرمودند: براي مسلمان نسبت به برادرش سي حق وجود دارد که از آن حقوق برائت نمی‌يابد، جز به ادا و يا به طلب بخشش از آن:

اگر گناهي در حق او از برادر مؤمن سر زند، يا تقصيري از او صادر شود از او بگذرد.

اگر غريب باشد، او را دلداری دهد و با او مهربانی نمايد.

چنانچه بر عيبی از او واقف باشد، آن را بپوشاند.

اگر لغزشي از او به وجود آيد چشم از او بپوشاند.

اگر عذرخواهي نمايد عذر او را بپذيرد.

اگر كسي غيبت برادر مؤمني را كند او را منع نمايد.

آنچه خير او را بداند به او برساند و پند و نصيحت از او باز نگيرد.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای موسسه لسان صدق محفوظ است