دین برای بیدار کردن فطرت آمده است. برادری در فطرت انسانی همه افراد وجود دارد. بیشتر مشکلات جامعه به دلیل این است که مردم یادشان رفته است با هم برادر هستند.

در نظام اجتماعی یک پدر داریم به نام امام که شارع دین است. در روایات از پیامبر و ائمه به عنوان پدران دینی نام برده شده است و بر این اساس منظور از برادری هم، برادری با مومنان است.

در حق دیگران برادری کنید تا دعایتان کنند. آن دعایی که دیگران برای شما کردند مستجاب است. انسان با دعا می تواند دست در کتاب تکوین و مقدرات ببرد و آن را تغییر دهد؛ شرط استجابت دعا برادری و ایثار است.

اگر تولد معنوی انسان درست رقم بخورد، برای برادر ایمانی خود که شاید از نژاد او نباشد، کاری می کند که برای برادران جسمانی خود یک دهم آن را انجام نمی دهد.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای موسسه لسان صدق محفوظ است