یکی از عوامل مهم قوت جامعه، روابط بین افراد جامعه است. هر چه این روابط بهتر باشد افراد زنده‌تر‌،امیدوارتر و دقیق‌تر زندگی و عمل می‌کنند.

سن دوستی، سن جوانی است؛ لذا باید روحیه جوانی در انسان باشد و انسان در این دوره دوستی کرده باشد و چشیده باشد تا بتواند دوستی دیگر پیدا کند.

حقوق دوستی

غیبت دوست را نکردن:
غیبت یکی از مهم‌ترین عوامل نابودکننده روابط انسانی است. غیبت نمی‌گذارد دوستی باقی بماند و بزرگترین مانع دوستی است.

نصیحت:
نصیحت خیر خواهی است. نصیحت سازنده و دوستی‌ساز است. نباید دوست خود را به حال خود رها کنی، بلکه باید خیرخواه او باشی.

قبول کردن هدیه:
وقتی هدیه دوست را قبول کردی، باید به همان اندازه بلکه بهتر هدیه او را جواب بدهی. باید قدردان او باشی. تشکر از دوست اثری دارد که هدیه دادن ندارد.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای موسسه لسان صدق محفوظ است